งานรดน้ำดำหัว นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดฯ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในอำเภอป่าซาง ร่วมงานรดน้ำดำหัว นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง และถือโอกาสนี้ขอขมาลาโทษในปีเก่า และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิตในปีใหม่อีกด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

 

 

ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

 

คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เดินทางส่ง ผอ.เศวตร์ นันติ ผอ.กองช่าง ที่โอนย้ายมารับตำแหน่งที่เทศบาลตำบลมะกอก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ เดินทางมาส่ง นายเศวตร์ นันติ ผอ.กองช่าง ที่โอนย้ายมารับตำแหน่งที่เทศบาลตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่วันที่ 18 เมษายน 2561

ต้อนรับ ผอ.กองช่าง คนใหม่ที่โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลวังผาง นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ พร้อมคณะ

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ ผอ.กองช่าง คนใหม่ที่โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลวังผาง นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

ขบวนสงกรานต์ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมเดินขบวนสงกรานต์ป่าซาง ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดขบวน และนางงามประจำรถขบวน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1