โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

พิธีเปิดงาน "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมพิธีเปิดงาน "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ในการนี้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กล่าวรายงาน ณ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ต้อนรับ คณะคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พร.)

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พร.) ซึ่งมารับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ วิธีการดำเนินงานของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่ ศึกษาดูงาน ณ บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

านแถลงข่าว "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" หมู่บ้าน CIV บ้านดอนหลวง ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมงานแถลงข่าว "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" หมู่บ้าน CIV บ้านดอนหลวง ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ในการนี้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง และนายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นาดเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560