งานสรงน้ำพระธาตุวัดหนองเงือก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมทั้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดหนองเงือก ในการนี้ได้ร่วมฟังธรรมและร่วมสรงน้ำกับพี่น้องชาวบ้านหนองเงือก อีกด้วย ณ วัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

โครงการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงได้รับการประสานงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จะดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้บ้าน และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าในครัวเรือนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่แรง จึงประชุมเพื่ออธิบายรายละเอียดของโครงการฯ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่แรงได้รับทราบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

 

พิธีสวดพระอภิธรรม งานทำบุญสัตตมวาร (7วัน) พระครูวรพรตนิวิฐ (ตุ๊ลุงฮอม) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม งานทำบุญสัตตมวาร (7วัน) พระครูวรพรตนิวิฐ (ตุ๊ลุงฮอม) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดแม่แรง คืนที่ 6 ณ วัดแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

ไทยนิยมยั่งยืน บ้านสันกอดู่ หมู่ที่ 11

ไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านสันกอดู่หมู่ที่ 11 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.

 

พิธีอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ "พระครูวรพรตนิวิฐ" อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง และอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สิริอายุ 72 พรรษา 52

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ "พระครูวรพรตนิวิฐ" อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง และอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สิริอายุ 72 พรรษา 52 โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ, ปธ.๗) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ,เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสงฆ์ ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนญาติโยมจากทั่วสารทิศ พากันเดินทางมาสรงน้ำศพกันอย่างเนืองแน่น ณ พระวิหารวัดแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561