โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดดอนตอง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดออกบูทร่วมกับส่วนราชการต่างๆในอำเภอป่าซาง ในโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการ อำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชน ในการนี้เทศบาลตำบลแม่แรงได้ร่วมออกบูทจัดเก็บภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย ณ วัดดอนตอง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค7

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค7 ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของหมู่บ้านต้นแบบระดับภาค ณ วัดป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน พาคณะนักเรียนผู้สูงอายุในตำบลแม่แรง ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำปาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่แรง เพื่อศึกษาเรียนรู้พื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ หรือพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเกาะคา จ.ลำปาง ด้วย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 

แถลงข่าวตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้สโลแกน "หัวใจลายผ้า วิถีวัฒนธรรมบ้านดอนหลวง"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ผู้แทนจากพานิชย์จังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง พร้อมด้วยนายกำพล แก้วยศ ผู้ใหญ่บ้านดอนหลวง แถลงข่าวตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้สโลแกน "หัวใจลายผ้า วิถีวัฒนธรรมบ้านดอนหลวง" ในการนี้ได้อธิบายอัถตลักษณ์และวิธีชุมชนภายในตำบลแม่แรง ให้ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวได้รับทราบอีกด้วย ณ วัดบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบ 1 ปี มรณภาพพระครูสีหสุวรรณวงค์ (สิงห์ทอง อินทะวังโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และคณะฯ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบ 1 ปี มรณภาพพระครูสีหสุวรรณวงค์ (สิงห์ทอง อินทะวังโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561