ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และคณะฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2561 ในการนี้ได้ร่วมบรรยายพิเศษประกอบการนำเสนอผลงาน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายสรุป อีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

 

โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือ ประจำปีงบประมาณ 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่แรง จัดโครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชนตำบลแม่แรง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาการทอผ้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก

“ถวายพระพรชัยมงคล”

วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 06.30 – 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในพิธีฯ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61
โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 500 คน

 

 

ประมวลภาพโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกัน) ณ เทศบาลตำบลแม่แรง 26 กรกฎาคม 2561

ประมวลภาพโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกัน) ณ เทศบาลตำบลแม่แรง 26 กรกฎาคม 2561

 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้ นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561