บ้านแม่แรง หมู่ 2

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าถุง 3 ห้อย

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าถุงผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าชุดพื้นเมือง

 

ประเภทผลิตภัณฑ์  เสื้อชาย

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                    นางสุพิน  จันทวรรณ

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)            25/1   ม.2  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              053-556189, 081-7645975

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์   เก้าอี้

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์  ตู้เสื้อผ้า

 

ประเภทผลิตภัณฑ์  เตียงนอน

 

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                    นายมงคล  ใจน้อย

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)            113  ม.2  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              086-9247473,080-1263820