บ้านต้นผึ้ง หมู่ 3

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชุดพื้นเมือง

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื้อเพ้น

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                    นานอรรนพ  จันทะวัง

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)            48/3  ม.3  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              053-520503

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื้อยาจก

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ กางเกงยาจก

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าถุง

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าพื้นเมือง

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                    นายสมบูรณ์  หลวงใจ

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)            45  ม.3  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              053-520180,086-5860760

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าม่าน

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                    นายสมบูรณ์  สุภาคำ

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)            97  ม.3  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              053-556176,089-5619541