บ้านดอนตอง หมู่ 4

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ โคมไฟและผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  

 

 

 

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                   

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)            39/1  ม.4  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              053-557140,081-9524606