บ้านป่าข่า หมู่ 6

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเล็ก

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพาย

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพาย

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าโทรศัพท์

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าใหญ่

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เบาะ

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าปูโต๊ะ

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                    นางวิไลวรรณ  โยริยะ

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)           62   ม.6  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              053-556918