บ้านดอนหลวง หมู่ 7

 

ประเภทผลิตภัณฑ์   เสื่อผ้าทอจากเศษผ้า

 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   พรมเช็ดเท้า(จากเศษผ้า)
 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   พรมเช็ดเท้า
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าถุง
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   หมวก
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าปูนั่ง(ขาว)
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   รองเท้าผ้า
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   เบาะหนุนผิง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางเทียมตา  วันตา
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 45/1  ม.7  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-572406
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเป๋าถือ
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเป๋าหูหวาย
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเป๋าหูรูด
เจ้าของผลิตภัณฑ์ คูณธนาผ้าฝ้าย
 
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 45/3  ม.7  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-521977,081-4247231
 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าคลุมไหล่
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าพันคอ
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   เสื้อยาง(กะเหรี่ยง)
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเป๋าห่วง
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ สี่ตะกอ
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 89/1  ม.7  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-522123,087-7267756