บ้าน สันกอดู่ หมู่ 11

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเป๋าถือ
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางทองใบ  วงศ์รัตน์
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 18/1  ม.11  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-572372 , 081-0229344
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   กระเป๋าหูเกลียว
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   กล่องทิชชู
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ที่จับตู้เย็น,ที่แขวนทิชชู
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   เบาะรอง(นุ่น)
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   เบาะรอง(ฟองน้ำ)
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าคลุมตู้เย็น
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าคลุมเตียง
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าปูโต๊ะ
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   ผ้าปูโต๊ะกลม
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   รองเท้า
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   หมอนอิง
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์   หมอนอิงรูปสัตว์