บ้านป่าเบาะ หมู่ 8

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไวท์พฤกษชาติ

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                    นายดำรงค์  วงษานันท์

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)            18   ม.8  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              053-520095,086-0860116

จุดเด่น/เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์    เน้นสุขภาพ

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ น้ำพริกตาแดง

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์                    นางธีรพันธ์  ด้วงทรง

ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์)            87   ม.8  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ              081-7168984

จุดเด่น/เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์    เป็นสูตรดั่งเดิมแบบโบราณ