บ้านดอนน้อย หมู่ 9

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ รองเท้าแบบหนา

ประเภทผลิตภัณฑ์ รองเท้าแบบบาง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้ารองจาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้า
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าเช็ดมือ
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมตู้เย็น
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าเมตร
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมเตียง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าม่าน
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางศิราณี  ทำทอง
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 26  ม.9  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 086-1821826
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กางเกงพื้นเมือง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กางเกงกระโปร่ง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กางเกงพื้นเมือง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กางเกงพื้นเมือง
                                                                                                                                          
 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางศรีพรรณ  วัฒนธงชัย
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 48  ม.9  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 053-520110
จุดเด่น/เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายรูปแบบ
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋า
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าเล็ก
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าใส่โทรศัพท์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางนารี  ปารีแก้ว
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 17  ม.9  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ 084-1778795,085-7168508
 
 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าพื้นเมือง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ หมอนอิงรูปสัตว์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางพรทิพย์  เนตรงาม
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 19  ม.9  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ
 
 
 
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋า
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นางอำไพ  ปาระมี
ที่อยู่ (แหล่งผลิตภัณฑ์) 19/1  ม.9  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120
เบอร์โทรศัพท์  ติดต่อ