ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลแม่แรง เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

เบอร์โทร 053-556732-3 ติดต่องานป้องกันฯ 053-521424

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.