ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

 

ตราเทศบาลตำบลแม่แรง  เป็นรูปผู้หญิงนั่งกี่  อันเป็นสัญลักษณ์ของผ้าฝ้ายทอมือของตำบลแม่แรงเพราะสมัยก่อนผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าว่างจากการทำนาก็จะทอผ้าฝ้ายเป็นงานรอง  และผ้าฝ้ายทอมือของตำบลแม่แรงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลแม่แรงจึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์นี้