สภาพทางเศรษฐกิจ

 

    สภาพเศรษฐกิจ

 

อาชีพ

- ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม   ทำนา   ทำสวน

- ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม  การทอผ้าพื้นเมือง  การย้อมผ้า  การทำผ้าบาติกประชาชนตำบลแม่แรงนอกจากจะทำอาชีพเกษตรกรรม   แล้วยังมีผลิตภัณฑ์และอาชีพต่าง ๆ  ที่น่าสนใจหลายอย่าง  ดังนี้

          หมู่ที่ 1  หมู่บ้านกองงาม            ผ้ามัดย้อม  ผ้าบาติก  ผ้าห่มผ้าสำลี ชุดกันหนาว

          หมู่ที่ 2  หมู่บ้านแม่แรง             ทำตู้โบราณ  การทอผ้าพื้นเมือง

          หมู่ที่ 3  หมู่บ้านต้นผึ้ง              ผ้ามัดย้อม  ตัดเย็บผ้าพื้นเมือง  แกะสลักไม้

          หมู่ที่ 4  หมู่บ้านดอนตอง           ทำการเกษตร  เย็บรองเท้าผ้า โคมไฟไม้ไผ่

          หมู่ที่ 5  หมู่บ้านหนองเงือก         การทอผ้า  ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ  ไม้แกะสลัก  รองเท้ายางรถยนต์ โรงงานทำถุงพลาสติก

          หมู่ที่ 6  หมู่บ้านป่าข่า              ทำผลิตภัณฑ์จักสาน  เช่น  เข่งลำไย

          หมู่ที่ 7  หมู่บ้านดอนหลวง         การทำผ้า  ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ  ไม้แกะสลัก โฮมสเตย์

          หมู่ที่ 8  หมู่บ้านป่าเบาะ            ผ้าบาติก  แปรรูปอาหาร  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ไวน์สมุนไพร น้ำพริกแดง

          หมู่ที่ 9  หมู่บ้านดอนน้อย           การทอผ้า  ผลิตภัณฑ์จากผ้า กระเป๋าผ้า

          หมู่ที่ 10หมู่บ้านป่าบุก             ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง

          หมู่ที่ 11 หมู่บ้านสันกอดู่            ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ

 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

- โรงสี                      3        แห่ง     - โกดังกระเทียม           19      แห่ง     - โรงฆ่าสัตว์      1        แห่ง     - โรงงานทำถุงพลาสติก     1        แห่ง

- โรงเลี้ยงไก่               2        แห่ง     -อู่ซ่อมรถ                   8      แห่ง     - ตลาด           1        แห่ง     - สถานบริการน้ำมัน        7        แห่ง

- โรงงานฟอกย้อม        18       แห่ง     - ขายของชำ               17      แห่ง     - หล่อพระ       1        แห่ง     - โรงแรม           1        แห่ง

          - โรงทอผ้า                 10      แห่ง     -แกะสลักไม้                  6      แห่ง     - สถานที่กวดวิชา   1     แห่ง