ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
409
เมื่อวานนี้
407
เดือนนี้
5,229
เดือนที่แล้ว
10,178
ปีนี้
36,825
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
36,826
ไอพี ของคุณ
34.235.127.68


14 ธันวาคม 2561

วันอาทิตย์ ที่9 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบแม่แรง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลแม่แรงต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางตำบลแม่แรง

 
09 ธันวาคม 2561

7 ธันวาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลฯ และพี่น้องบ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ของชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 
07 ธันวาคม 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 5 ธ.ค. 61

05 ธันวาคม 2561

เมื่อเวลา 14.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ลงพื้นที่ประชาคม และร่วมทำความเข้าใจกับชาวบ้าน บ้านหนองเงือก หมูที่ 5 ตำบลแม่แรง ในการจะดำเนินการก่อสร้าง "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านหนองเงือก" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชาคมประมาณ 483 ราย มีผู้เห็นชอบทั้งสิ้นประมาณ 483 ราย ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองเงือก วันที่ 3 ธ.ค. 61

 
03 ธันวาคม 2561

วันที่ 30 พ.ย. 61 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมเดินขบวนงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 โดยขบวนของอำเภอป่าซาง เป็นขบวนลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 8 อำเภอ

30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้ารับรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2561 สาขาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ตามโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
28 พฤศจิกายน 2561

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ "นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย" ของเทศบาลตำบลแม่แรง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

26 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.30น. นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

02 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับหมู่บ้านดอนหลวง และหมู่บ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะน้องๆ ผู้เข้าประกวด Miss Teen Thailand 2018 โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นตัวแทนชาวตำบลแม่แรง ในการกล่าวต้อนรับคณะน้องๆผู้เข้าประกวดฯ วันที่ 27 ต.ค. 61

 
 
 
 
 
 
27 ตุลาคม 2561

25 ตุลาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) ประจำปี 2561 และร่วมพิธีรับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

25 ตุลาคม 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่แรง ร่วมกันจัดกิจกรรม "อุ้ยสอนหลาน" เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ เป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย อีกทั้งยังเผยแพร่และสอนกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง อาทิ กิจกรรมพับนกกระดาษ, การละเล่นหมากเก็บ, การสานใบตอง และกิจกรมอื่นๆอีกมากมาย สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆอีกด้วย

25 ตุลาคม 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่แรง โดยกองสาธารณสุขฯ ได้ลงพื้นที่ออกจัดเก็บขยะพลาสติก และขยะอันตราย ณ หมู่บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 และบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 กำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2561 โดยได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลแม่แรง มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะประเภทของขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตราย

24 ตุลาคม 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วม ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง

23 ตุลาคม 2561

22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายวิเชษฐ ปราชเปรื่อง กำนันตำบลแม่แรง และผู้นำชุมชุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมโครงการด้านพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลแม่แรงต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

22 ตุลาคม 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)