ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
273
เมื่อวานนี้
542
เดือนนี้
10,185
เดือนที่แล้ว
11,546
ปีนี้
33,038
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
72,408
ไอพี ของคุณ
52.201.27.211


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอปท. ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำพูน

05 มีนาคม 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานฯ ลงพื้นที่ตำบลแม่แรง ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียก และตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ,ตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน ของวัดก่อม่วง บ้านป่าเบาะ หมู่ที่ 8 , และการตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน ของบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 โดยมีนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลแม่แรงให้การต้อนรับ

05 มีนาคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ที่นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลศรีดงเย็น เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมการทำผ้ามัดย้อม และการทอผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มพูลความรู้ ณ เทศบาลตำบลแม่แรง วันที่ 27 ก.พ. 62

05 มีนาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร ,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในโอกาสเดินทางมาส่งผอ.กองช่าง นางสาวรวีนันท์ ป๋าป่าสัก ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลแม่แรง

05 มีนาคม 2562

วันที่9กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับท่าน ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการและติดตามงานโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) บ้านหนองเงือก-ดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยได้ร่วมเป็นสัขขีพยานร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนสถานประกอบการภาคเอกชน และสถานประกอบอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนรถจักรยาน เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหนองเงือกและบ้านดอนหลวง

11 กุมภาพันธ์ 2562

11 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดย นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในการช่วยกันทำความสะอาด บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ช่วยกันเก็บขยะ ตัดและตกแต่งกิ่งไม้ข้างรั้วสำนักงาน และช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ลดการฟุ้งกระจายปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดมลภาวะทางอากาศ ตามนโยบายของจังหวัดลำพูน

11 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีเคลื่อนศพพระครูสีหสุวรรณวงศ์ (หลวงปู่ครูบาสิงห์ทอง อินฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก สู่เมรุชั่วคราว ณ บริเวณหน้าวัดป่าบุก ทั้งนี้มีกำหนดการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 10-16 ก.พ. 62 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 17 ก.พ. 62

10 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่แรงจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง และประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล โดยมี นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานการประชุม พร้อมการพิจารณากรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

04 กุมภาพันธ์ 2562

01 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการฯพร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ในโอกาสมาตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้แก่ เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste บ้านป่าบุก ,แวะรับประทานอาหาร ณ บ้านโบราณ สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงชาวยองบ้านหนองเงือก , เยี่ยมชมการนำเสนอการเรียนการสอนหลักสูตรผ้าฝ้ายทอมือเลื่องลือสู่สากล โรงเรียนบ้านหนองเงือก และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือก

31 มกราคม 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงให้การต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของ สจถ.ลำพูน และได้ลงพื้นที่ชุมชนปลอดขยะ หมู่บ้านป่าบุก ในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลขยะเปียก เพื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในวันดังกล่าวได้ต้อนรับคณะทีมงานถ่ายทำ รายการข่าวค่ำ ช่วงก้าวพัฒนา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก ,อาจารย์ถนัด กาสุยะ คณะกรรมการบ้านป่าบุกและน้องๆสารวัตรขยะ ให้การต้อนรับ

30 มกราคม 2562

 29 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียก ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

29 มกราคม 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) ระหว่างวันที่ 12 - 24 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3 (ASEAN+3)

 
24 มกราคม 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้นายวิทยา เป็งกาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 , นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม หมู่บ้านป่าบุก ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดป่าบุก และแหล่งเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะหมู่บ้าน ป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

14 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 (เวลา 09.00 น.) นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและเด็กเยาวชนทั้งในและนอกตำบลแม่แรง เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 และจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การเล่นเกมส์ตามซุ้มนิทรรศการต่างๆ โดยจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง

12 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (82 รายการ)