ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
285
เมื่อวานนี้
542
เดือนนี้
10,185
เดือนที่แล้ว
11,546
ปีนี้
33,038
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
72,408
ไอพี ของคุณ
52.201.27.211


อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา


  นายจำเริญ ธัญญะ
  ผอ.กองการศึกษาฯ
  • ฝ่ายบริหารการศึกษา
   • งานธุรการ
   • งานการศึกษาปฐมวัย
   • งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
   • งานกีฬาและนันทนาการ

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา


วิสัยทัศน์
    ส่งเสริมการศึกษา บำรุงศาสนาเป็นหลัก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ก้าวนำการกีฬา นำพาชุมชนสู่เทคโนโลยี
   
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา
 
    ภาระอำนาจหน้าที่ของกองการศึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรีหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา โดยให้มีงานธุรการ
งานเจ้าหน้าที่ งานบริการงานวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศน์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจกรรมเด็ก  และเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย