ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
379
เดือนนี้
7,052
เดือนที่แล้ว
7,773
ปีนี้
7,052
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
46,422
ไอพี ของคุณ
3.80.32.33นายเทพนิมิตร แสนพรหม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง

นายจำรัส กันทะสัก
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง

นางสาวปิยะมาศ โพธิพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจิรนันท์ กาปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจำเริญ ธัญญะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจิรภรณ์ เสวกะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุมิตร กัญจนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม