ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
379
เดือนนี้
7,052
เดือนที่แล้ว
7,773
ปีนี้
7,052
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
46,422
ไอพี ของคุณ
3.80.32.33


อำนาจหน้าที่ กองช่าง


  นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์
  ผอ.กองช่าง
  • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   • งานธุรการ
   • งานวิศกรรม
   • งานควบคุมอาคารและผังเมือง
  • ฝ่ายการโยธา
   • งานสาธารณูปโภค
   • งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

อำนาจหน้าที่ กองช่าง


 
วิสัยทัศน์
 

    มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานให้ดี มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร
   
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองช่าง
 
    ภาระอำนาจหน้าที่ของกองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้ายวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงาน ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบและการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานวิศวกรรมจารจรการรวบรวม ประวิติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานช่างสุขาภิบาล
และงานอื่นๆและงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย