ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
6,364
เดือนที่แล้ว
11,307
ปีนี้
17,671
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
57,041
ไอพี ของคุณ
3.80.38.5


อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


  นางจิรภรณ์ เสวกะ
  ผอ.กองสาธารณสุขฯ
  • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   • งานธุรการ
   • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • งานรักษาความสะอาด
   • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
วิสัยทัศน์
    ตำบลแม่แรงมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชนมีสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม
 

 ภาระอำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ภาระอำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์
บริการสาธารณสุขและสำหนักงานทันตสาธารณสุข