ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
410
เมื่อวานนี้
407
เดือนนี้
5,229
เดือนที่แล้ว
10,178
ปีนี้
36,825
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
36,826
ไอพี ของคุณ
34.235.127.68


อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม


  นายสุมิตร กัญจนะ
  ผอ.กองสวัสดิการสังคม
  • ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
   • งานธุรการ
   • งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
   • งานส่งเสริมการเกษตร
   • งานสังคมสงเคราะห์
   • งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม


วิสัยทัศน์
 
    ยกระดับคุณภาพชีวิต   ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมอาชีพในชุมชน
 
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม
    ภาระอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคมของเด็ก    และเยาวชน 
การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน   การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น
และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง