ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
398
เดือนนี้
6,364
เดือนที่แล้ว
11,307
ปีนี้
17,671
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
57,041
ไอพี ของคุณ
3.80.38.5


อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม


  นายสุมิตร กัญจนะ
  ผอ.กองสวัสดิการสังคม
  • ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
   • งานธุรการ
   • งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
   • งานส่งเสริมการเกษตร
   • งานสังคมสงเคราะห์
   • งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม


วิสัยทัศน์
 
    ยกระดับคุณภาพชีวิต   ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมอาชีพในชุมชน
 
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม
    ภาระอำนาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคมของเด็ก    และเยาวชน 
การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน   การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น
และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง