ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
221
เดือนที่แล้ว
4,330
ปีนี้
17,985
ปีที่แล้ว
56,991
ทั้งหมด
114,346
ไอพี ของคุณ
18.204.227.117


เทศบาลตำบลแม่แรง โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลฯ นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในตำบลแม่แรง

01 พฤษภาคม 2563

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ได้รับมอบหมายจาก นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระดับตำบล ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
.
ในการนี้ ที่ประชุมยังได้ส่งมอบ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะก้าวหน้าจังหวัดลำพูน ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนหลวง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 
29 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณอาคารบ้านเรือนภายในตำบลแม่แรง หลังเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เบื้องต้น พบมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย กว่า 77 หลังคาเรือน จึงได้ส่งมอบแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 1,150 แผ่น ครอบหลังคา จำนวน 192 ชิ้น ให้กับประชาชน เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ต่อไป

27 เมษายน 2563

ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียนช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

25 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง น.ส.รวีนันท์ ป๋าป่าสัก ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 5 บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 พร้อมได้กำชับผู้รับเหมา ให้ดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลแม่แรงต่อไป

21 เมษายน 2563

เวลา 10.00 น. นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง

16 เมษายน 2563

ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ กว่า 20 นาย ออกระดมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมาตรการป้องกันโรคฯ บริเวณวัดกอม่วง โรงเรียนบ้านกองงาม วัดป่าเหียงกองงาม ตลาดกองงาม ตลาดหน้าวัดป่าเหียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง วัดแม่แรง วัดป่าแดด วัดดอนหลวง โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดดอนน้อย ตลาดนัดบ้านดอน ตลาดหนองเงือก ตลาดอุ้ยออน วัดดอนตอง โรงเรียนบ้านดองตอง วัดหนองเงือก โรงเรียนบ้านหนองเงือก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงือก วัดป่าบุก วัดศรีมงคลต้นผึ้ง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง อุโบสถวัดดอนตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลวง และสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนตำบลแม่แรงต่อไป

03 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดตัวนวัตกรรม “อุโมงค์พ่นละอองน้ำฆ่าเชื้อ COVID-19” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายในชุมชน ประกอบด้วยโครงเหล็กขนาดสูงประมาณ 2 เมตร กว้าง 1 เมตร สายยาง เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ หัวฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์) ให้สามารถสูบน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นใช้งานได้ตลอดทั้งวัน
.
???? ซึ่งหลังจากนี้ เทศบาลตำบลแม่แรง จะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมาตรการป้องกันโรคฯ พร้อมให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการบริเวณทางเข้าสำนักงานฯ ต่อไป

02 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง เชิญชวนพี่น้องประชาชนในตำบลแม่แรง ร่วมมือร่วมใจ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละ ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว..

30 มีนาคม 2563

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

26 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แก่ นายบรรจง ทะใจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันกอดู่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชมรม อสม.บ้านสันกอดู่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยเทศบาลตำบลแม่แรง ทีมวิทยากร ครู ก กลุ่มแม่บ้าน กศน. อสม. ผู้สูงอายุ สภาเด็ก จิตอาสา ฯลฯ ได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ กว่า 6,973 ชิ้น ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย
.
ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เป็นหน้ากากทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายจากละอองไอจามซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 หน้ากากอนามัยชนิดผ้ายังสามารถซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากาก และลดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งได้อีกด้วย

26 มีนาคม 2563

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําพูน 
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดลําพูน

23 มีนาคม 2563

24 มีนาคม 2563

ผู้ว่าฯ ลำพูน  สั่งปิด  29 สถานที่
???? ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
???? มีผล 24 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. – 14 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

 
24 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
.ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดไข้ และมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการ
.
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

23 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
.
???? ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจวัดไข้ และมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการ
.
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

23 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (267 รายการ)