ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
1,992
ปีนี้
49,125
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
88,495
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150
ลำดับรายการวันที่
1ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล27 ส.ค. 2562
2รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 สำหรับประสานโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 ส.ค. 2562
3หัวข้อ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น27 ส.ค. 2562
4หัวข้อ 1.3 แผนงานอนุสาหกรรมและโยธา27 ส.ค. 2562
5รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หัวข้อ 1.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น27 ส.ค. 2562
6ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน27 ส.ค. 2562
7แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)1 ก.ค. 2562
8บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)31 ต.ค. 2561
9แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 31 ต.ค. 2561

1