ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
1,992
ปีนี้
49,125
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
88,495
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดท้องถิ่นสุขใจ บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แรง โดยตกแต่งบริเวณตลาด พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดเดี่ยว จำนวน 105 ท่อน พร้อมหลังคา พื้นที่ 270 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ29 สิงหาคม 2562
ประกาสเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)29 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ท่อ pvc สีฟ้า ชั้น 5 ขนาด 6 นิ้ว พร้อมประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งเรียบร้อย บ้านสัน หมู่ที่ 2 ยาว ไม่น้อยกว่า 800 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วย27 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ป่ามะหุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)26 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางขยายผิวจราจร โดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่นปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดท้องถิ่นสุขใจ บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แรง โดยตกแต่งบริเวณตลาด พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดเดี่ยว จำนวน 105 ท่อน พร้อมหลังคาพื้นที่ 270 ตารางเมตร ตา26 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256222 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ป่ามะหุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)21 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)19 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอนกประสงค์(โรงอาหาร)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง15 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256215 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)14 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่แรงกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)01 สิงหาคม 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256207 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256218 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256210 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256210 มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256215 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256210 มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256115 ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256105 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256118 กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256121 สิงหาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอแสฟัสท์ติกคอนกรีค (Over Lay ) จำนวน 7 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)02 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่แรง หมู่ที่ 2 (บ้านปุ่ง) กองงาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์(e-bidding)18 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)07 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภมิทัศน์ตลาดต้องชม บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบที่ สถ.ศพด.2 แบบฐานรากแผ่13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก07 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอากคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าาง จ.ลำพูน06 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธง รั้วพร้อมประตูเข้า-ออกสำนักงานเทศลาลตำบลแม่แรง31 กรกฎาคม 2561
ประกาศประผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตทางถนน สายบ้านป่าเพ่ง-บ้านฮ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรง24 กรกฎาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1